Integrator IT Systemów Informacyjnych

RODO - Oświata

Firma nasza jako integrator systemów informacyjnych posiadając szerokie doświadcznie,zaplecze techniczne oraz wspaniały zespół inżynierów dokonała dla Państwa przetestowania wielu rozwiązań proponowanych na rynku pod wspólnym tytułem handlowym " Dziennik Elektroniczny ". Zapewniamy Państwa, że wybraliśmy dla Państwa kilka sprawdzonych systemów elektronicznego dziennika dostarczananych na naszym rynku, których rozwiązania systemowe zapewniają kompletność narzędzi zarządczych i pełną zgodność z legislacją. Dziennik elektroniczny nie może być jedynie przeniesieniem ewidencji zawartej w dzienniku tradycyjnym. Dzięki wykorzystaniu struktury bazodanowej oraz naturalnemu dla systemów informatycznych mechanizmowi rozszerzonych możliwości analiz otrzymujemy narzędzie znacznie upraszaczajace procesy zarządcze placówką szkolną oraz przetwarzanie gromadzonch danych z pełnymi możliwościami komunikacji elektronicznej w poszczególnych grupach interesariuszy.

 
Ogólna charakterystyka systemuWymagania prawne


- Dziennik Elektroniczny umożliwia prowadzenie dokumentacji szkolnej w postaci elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) oraz spełnia modyfikacje, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2009 r.
- możliwość wykorzystania dziennika elektronicznego,jako jedynej formy dokumentacji frekwencji i postępów w nauce musi być poprzedzony wykorzystaniem
dziennika elektronicznego co najmniej przez 2 semestry i wymaga zgody oeganu założycielskiego

Bezpieczeństwo

- bezpieczne zakończenie pracy z systemem poprzez zamknięcie sesji i wylogowanie użytkownika;
- logowanie przez protokół SSL;
- powiązanie konta z adresem e-mail (możliwość zmiany hasła, przypomnienia hasła, identyfikacji).
- tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa (z możliwością cykliczną – automatyczną);
- bezpieczeństwo na poziomie serwerów (backupy dazy danych, archiwizacja różnicowa, macierzowe składowanie danych)

- praca synchroniczna przy braku Internetu lub na wyjazdach poza szkolnych z wykorzystanie połączeń Wi-Fi


Pomoc na etapie wdrożenia

- przeprowadzamy audyt zasobów szkoły oraz istniejących warunków poprawnego uruchomienia systemu e-dziennika w szkole

- doradzimy w wyborze produktu dostępnego na rynku prezentując różnice między poszczególnymi rozwiązaniami rynkowymi
- przeprowadzamy komleksowe szkolenie całego zespołu pedagogicznego ( na miejscu w szkole )
- szkolimy odrębnie Lokalnego Administratora Systemu
- wspieramy wdrożenie systemu od samego początku , przez pomoc w migracji danych, aż po pierwsze uruchomienie

Wsparcie techniczne

- do państwa dyspozycji przez cały czas eksplotacji systemu przypisujemy jednego opiekuna technicznego
- istnieje możliwość telefonicznego wsparcia technicznego zapewnionego przez Regionalnego Opiekuna Systemu
- reagujemy na wszelkie sytuacje kryzysowe, realizując wizyty techniczne w placówce

 

 Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Proponujemy pełne wsparcie wdrożeniowe i powdrożeniowe dla placówki szkolnej :

 - audyt infrastruktury technicznej szkoły

- dobór metody wdrożenia systemu e-dziennik

- przeprowadzenie szkoleń na miejscu w szkole dla całego personelu

- oddzielne szkolenie dedykowany Kieronictwu placówki z zakresu wykorzystania analizy informcji przetwarzanej w  systemie

- opieka powdrożeniowa

- techniczne wizyty w placówce

- doradztwo w kolejnych krokach do "Cyforwej Szkoły"