Integrator IT Systemów Informacyjnych

Szkolenia dla Dyrektorów

NIE PRZEWIDUJEMY DEDYKOWANYCH SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO KOŃCA ROKU 2017.

NOWY CYKL SZKOLEŃ ZOSTANIE WYWIESZONY NA ROK 2018 - W MIESIĄCY GRUDNIU.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.