Integrator IT Systemów Informacyjnych

Dotacje na projekty IT

W związku z uruchomieniem podziału środków UE w ramach celów rozpisanych na poszczególne województwa dla określonych osi finansowania potrzeb i celów złożonych przez wojewódów zapraszamy serdecznie przedstawicieli podmiotów samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek organizacyjnych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami ds środków unijnych.

 

Horyzontalnośc rozwiązań, znajomośc rynku i nowych technologii oraz profesjonalizm to nasze zalety, ktore pozwalają nam z 99% skutecznością pozyskać dofinansowanie na dowolny projekt IT, kórego podstawą będą wasze potrzeby.