Integrator IT Systemów Informacyjnych

RPO 2014-2020


W związku z uruchomieniem podzialu środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020  zapraszamy serdecznie
przedstawicieli podmiotów samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek organizacyjnych w celu nawiązania
bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami ds środków unijnych. 

 

Prowadzimy skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na poniższe cele :

 • - cyfryzacja procesów wewętrznych
 • - informatyzacja działań statutowych podmiotów samorzadowych
 • - wykorzystanie technik GIS w tworzeniu narzędzi i usług o dojrzałości technologicznej 3 i 4 stopnia
 • - bezpieczeństwo przetarzania zasobów danych o zawartosći zbiorów danych osobowych
 • - zarządzanie bezpieczeństwem sieci LAN\WAN urzędów i j.o  w gminie
 • - cyfryzacja placówek oświatowych : e-dziennik oraz strefowanie obiektów RFID wraz z monitoringiem CCTV
 • - wsparcie procesów monitorowania zdarzeń kryzysowych dla potrzeb OSP i KSR

Zapraszamy do kontaktu - roobsoft@roobsoft.pl  lub telefonicznie kom. 602-122-366

W ramach proponowane współpracy partnerskiej realizujemy poniższy zakres usługi wchodzący w skuteczne pozyskanie środków finansowania projektu:

 • - Analiza potrzeb bezficjanta
 • - Audyt stanu posiadania w zakresie systemów IT oraz możliwości rozwoju i modernizacji ( określenie stanu )
 • - Zaproponowanie celów dla projektu stanowiących kwalifikowany koszt realizacji w ramach RPO 
 • - Opracowanie budżetu projektu z wyliczeniem wkładu własnego bneficjanta
 • - Opracowanie badania środowiskowego
 • - Opracowanie Studium Wykonalności w zakresie:
  • Analizy techniczno\technologicznej
  • Analizy ekonomiczno-finansowej
  • Analizy SMART
  • Analizy wpływu na środowisko ( z uwzględnienie obszarów NATURA 2000 )
  • Opracowanie Projektu Wykonawczego w przypadku sieci IT w projekcie
 • Kierowanie projektem przez Menadżera Projektu z uprawnieniami Prince2 i LPD
 • Opracowanie SIWZ 
 • Wsparcie komisji zamówień publicznych w roli eksperta merytorycznego na poziomie oceny ofert
 • Pomoc w rozliczeniu finansowym projektu przez Instytucją Zarządzająca z ramienia Urzędu Marszałkowskiego

Zapraszamy do kontaktu - roobsoft@roobsoft.pl  lub telefonicznie kom. 602-122-366