Integrator IT Systemów Informacyjnych

Szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

 

W związku ze zmianami przepisów okreslajacych rolę ABI w jednostkach organizacyjnych

oraz nowych obowiązkówjakie nałożyła ustawa o ODO oraz wydane przez MSW rozporzadzenia uszczegóławiające

zakres, spoósb i rolę ABI w organizacji oraz poziom wykonania dokumentów jakie powinien prowadzić ADO

- zapraszamy Państwa do składania zamówień na szkolenia zamknięte na terenie waszych jednostek organizacyjnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapewniamy:

 

- dojazd

- skuteznośc przekazania wiedzy zgodnej z najnowszym prawem

- omówienie poprawnego realziowania obowiązków pracy

- dobre praktyki

- ćwiczenia w grupach ( warszaty )

----------------------------------------------------------------------------------------

Gwarantujemy w ramach szkolenia : certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w pełnym zakresie obowiązków ABI

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.