Integrator IT Systemów Informacyjnych

Audyt Bezpieczeństwa IT

 


Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Bezpieczestwo to zespół procesów, kórych utrzymanie na założonym poziomie. kórego dookreślenie ujęte powinno zostać w obowiązujęcej polityce bezpieczeństwa placówki ( dokument w formie papierowej zgodnie z prawem mający status dokumentu wewnętrzneg - klauzula służbowy).
Bezpieczeństwo można podzielić na poniższe płąszczyzny, które odnajdziemy w przestrzeni każdej z organizacji bez względu na wielkość:

  • bezpieczeństwo fizyczne 
  • bezpieczeństwo elektroniczne
  • bezpieceństwo organizacyjne ( głównych procesów statusowych organizacji i jej celów biznesowych)

Bez wzgędu na sposób przetwarzania informacji i wykorzstane do tego środowiska i narzędzia, zawsze zachodzi konieczność dookreślenia zachodzaćego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa. Zminimalizowanie wpływu ryzyka wystąpienia incydentów naruszających bezpieczeństwo w placówce określane jest ryzykiem szczątkowym.
Przyjmuje się, że wszelkie dażenia służb technicznych i organizacyjnych powinny polegać na osiągnięciu najniższego poziomu ryzyka szczątkowego - a te które pozostaje powinno być znane i najllepiej jak to mozliwe dookreślone.
 

Ryzyko szczątkowe - jest przedmiotem opracowania szczególnych wytycznych działania w przypadku jego wystąpienia, a tym samym posiadania przez organizację planów mających na celu swiadome podjecie działań w sytuacji kryzysowej osiągając najniższy z możliwych koszt na przywrócenie 100% poprawnego działania.
 

Nasza firma realizuje opisany powyżej proces działania na rzecz podmitów chcących zbudować

prawdziwe bezpieczeństwo w swojej organizacji. Obszary jakie realizujemy to:
----------------------------------------------------------------------------

- Audyt posiadanego stanu w przestrzeni infrastruktury teletechnicznej IT

- Audyt stanu bezpieczeństwa fizycznego organizacji

- Audyt stanu posiadanej dokumentacji z zakrsu bezpieczeństwa

- Audyt posiadanych zabezpieczeń elektronicznych i fizycznych

- Audyt posiadanych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa  oraz  zaleceń i regół pracy wewnętrznej poszczególnych grup użytkowników

- Audyt poprawności prowadzonej polityki informacyjnej
 

Zakes współpracy pomiędzy naszą firmą, a Państwa organizacją zawsze ujmuje zawarta umowa, która nie musi obejmować całosći zagadnienia lecz jedynie potrzebny na daną chwilę zakres współdziałania.

 

Zapraszamy do kontaktu :  + 48 602-122-366