Integrator IT Systemów Informacyjnych

DEFI

DEFI – to rynkowa nazwa specjalizowanego systemu informacyjnego z dedykowanym do zastosowania w przestrzeni publicznej samoobsługowym defibrylatorem zapewniającym udzielenie pierwszej pomocy w krytycznych stanach pracy serca osób przebywających na terenie szkoły.

DEFI – to system mający wiele zalet, które predysponują jego wybór do zastosowania w każdej placówce szkolnej lub uczelni wyższej, jednym słowem wszędzie tam, gdzie ilość osób w przestrzeni publicznej przekracza 100 ( norma stosowania podobnych rozwiązań w Kanadzie, USA i innych krajach wysokorozwiniętych) m.in.:

- wbudowany wideo-pokaz oraz  system edukacji i upowszechniania wiedzy o ratowaniu życia w sytuacjach kryzysowych ulicznych  i  poprawnym sposobie ich wykonania również – z wykorzystaniem defibrylatora

- wbudowany defibrylator medyczny posiadający dopuszczenie do użytkowania w Polsce i UE, którego obsługa w czasie użycia nie determinuje konieczności posiadania wykwalifikowanej wiedzy medycznej w ratownictwie przedszpitalnym,

- wbudowany system geolokatora , zapewniający odwzorowanie położenia zdarzenia kryzysowego w momencie jego zaistnienia w przestrzeni publicznej bliskiej pracy systemu

- wbudowany system powiadamiania SMS właściwych służb pomocy, w tym najbliższy punkt medyczny, policję, straż miejską oraz inspektora sytuacji kryzysowych przy urzędzie gminy lub miasta / zespół kryzysowy/

DEFI – może pracować pojedynczo lub w zespole urządzeń, których zastosowanie tworzy w przestrzeni publicznej sieć powiadamiania o wystąpieniu sytuacji kryzysowych i tym samym skraca czas lokacji owej sytuacji i charakteryzuje jej rozmiar.

Uwaga ! – jest możliwa również wersja z modułem GIS zapewniająca współprace z systemami geopozycjonowania dla karetek i straży pożarnej.

DEFI - jest dedykowanym systemem informatycznym sprzężonym z wyspecjalizowanymi interfejsami elektronicznymi
oraz medycznym defibrylatorem ulicznym, którego obsługa nie wymaga wiedzy medycznej by go użyć do ratowania życia w przestrzeni publicznej.

Wszystkie zespołu DEFI zostały umieszczone w odpornej na warunki atmosferyczne funkcyjnej obudowie zbliżonej wygladem do infomatu i wyposązonej w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.

System DEFI - to gotowe rozwiązanie problemy gmin, jednostek oświaty oraz dużych centr handlowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w zakresie medycznym, współpracy z systemami już stniejącymi oraz jako samodzielne autonomiczne rozwiązanie.


System został doceniony przez koordynatorów projektów informatycznych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i uzyskał dofinansowanie 85% wartości projektu z osi RPO 2007-2013. Wszystkie koszty systemu stanowią uznane koszty kwalifikowane – a tym samym rozwiązanie to może zostać wdrożone przez gminy i miasta z niewielkim budżetem na wkład własny.