Integrator IT Systemów Informacyjnych

Z ostatniej chwili:

Uwaga:

DO  14 września  2017 SERWIS W PRZEBUDOWIE. WPROWADZAMY NOWY PODZIAŁ INFORMACYJNY SERWISU  - PRZEPRASZAMY

E-Dziennik dla szkół

Można powiedzieć, że dziennik tradycyjny, jaki znaliśmy od pokoleń w naszych szkołach przechodzi na zasłużoną emeryturę - bo znalazł godnego następcę. Cyfryzacja procesu ewidencji postępów w nauce i obecności uczniów podparta automatyzacją wszelich analiz i wyliczeń stanowi nie lada zachętę dla kolejnych dyrektorów szkół decydujących się na zmianę obecnego modelu szkoły na szkołę cyfrową.

więcej

GIS dla administracji

Od 9 lat obowiązuje Dyrektywa UE znana powszechnie pod nazwą INSPIRE.

INSPIRE jest dyrektywą zaproponowaną przez Komisję Europejską w czerwcu 2004 w celu ustanowienia ram i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Celem dyrektywy jest wspieranie działań dotyczących polityk wspólnotowych.

więcej

DEFI dla oświaty

DEFI – to rynkowa nazwa specjalizowanego systemu informacyjnego z dedyko- wanym do zastosowania w przestrzeni publicznej samoobsługowym defibryla- torem zapewniającym udzielenie pierwszej pomocy w krytycznych stanach pracy serca osób przebywających na terenie szkoły.System został doceniony przez koordynatorów projektów informatycznych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i uzyskał dofinansowanie 85% wartości projektu.

więcej

ZPI IKIS dla szkół

  Zintegrowana Platforma Informacyjna IKIS została opracowana, jako alternatywa dla zbędnych wydatków jakie placówki szkolne próbują wydawać w celu zapewnienia poprawnej pracy systemów IT, w tym systemów e-Dzienników. System stanowi rozwiązanie typu " włącz i używaj". Założenim przy jego tworzeniu było wyelminowanie konieczności posiadania etatowego informatyka szkoły i konieczności budowy sieci LAN.

 

więcej

UE dla administracji

  W nowej perspektywie środków UE szczególny nacisk kladziony jest na wykorzystanie już istniejącego potencjału cyfryzacji życia na styku usług elektronicznych urząd-obywatel. Projekty dofinansowanie otrzymają projekty, ktorych przedmiotem realziacji będzie zapewnienie całego ciągu procesowego, który realziowac będzie w sposób cyfrowy załatwienie sprawy od początku do końca.

 

więcej

Dragon dla Oświaty

DRAGON – to elektroniczny system kontroli dostępu do wyznaczonych stref szkoły ( sala komputerowa, szatnie, zaplecze chemiczne itp/ połączony z RCP ( rejestracja czasu pracy ) pracowników administracyjnych i nauczycieli stanowi pierwszoplanowe narzędzie nadzoru kierownictwa placówki nad bezpieczeństwem na trenie szkoły. System oparty jest o technologie kart RFID.

więcej

Bezpieczna +

Ministerstwo Edukacji wdrażając w życie założenia projektu Bezpieczna + zaczeło od porządkowania sprawy od dawna wymagajacej interwecji, a chodzi o poprawność zdefiniowania założeń i uszczegółowienia poprawnści realizacji wykorzystywanych w placówkach oświatowch systemów monitoringu wizyjnego.

 

więcej

Zyxel dla

Ilość informacji jaką gromadzimy z dnia na dzień przyrasta. Niekiedy jest ona powielana w każdym urządzeniu jakie ma do dyspozycji użytkownik z racji nie bezpieczeństwa, a potrzeby dostępu nieograniczonego w każdym miejcu i na życzenie. Takie podejście powoduje, że bardzo szybki posiadane zasoby dancych przekraczają możliwość powierzchni nośników danych. Ten kłopot rozwiązuje Hurtownia Danych

więcej

Zyxel dla administracji

  Można powiedzieć, że dziennik tradycyjny, jaki znaliśmy od pokoleń w naszych szkołach przechodzi na zasłużoną emeryturę - bo znalazł godnego następcę. Cyfryzacja procesu ewidencji postępów w nauce i obecności uczniów podparta automatyzacją wszelich analiz i wyliczeń stanowi nie lada zachętę dla kolejnych dyrektorów szkół decyzujących się na to jrst tekst próbny dopasowania do zakresu działania to jrst tekst i poprawniśc działania edytpra tekstu pr 

 

więcej