Integrator IT Systemów Informacyjnych

Z ostatniej chwili:

Uwaga:

DO  10 maja 2019 r.  -  SERWIS W PRZEBUDOWIE. WPROWADZAMY NOWY PODZIAŁ INFORMACYJNY SERWISU  - PRZEPRASZAMY

RODO dla JST

Można powiedzieć, że dziennik tradycyjny, jaki znaliśmy od pokoleń w naszych szkołach przechodzi na zasłużoną emeryturę - bo znalazł godnego następcę. Cyfryzacja procesu ewidencji postępów w nauce i obecności uczniów podparta automatyzacją wszelich analiz i wyliczeń stanowi nie lada zachętę dla kolejnych dyrektorów szkół decydujących się na zmianę obecnego modelu szkoły na szkołę cyfrową.

więcej

GIS dla JST

Od 9 lat obowiązuje Dyrektywa UE znana powszechnie pod nazwą INSPIRE.

INSPIRE jest dyrektywą zaproponowaną przez Komisję Europejską w czerwcu 2004 w celu ustanowienia ram i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Celem dyrektywy jest wspieranie działań dotyczących polityk wspólnotowych.

więcej

DEFI dla JST

DEFI – to rynkowa nazwa specjalizowanego systemu informacyjnego z dedyko- wanym do zastosowania w przestrzeni publicznej samoobsługowym defibryla- torem zapewniającym udzielenie pierwszej pomocy w krytycznych stanach pracy serca osób przebywających na terenie szkoły.System został doceniony przez koordynatorów projektów informatycznych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i uzyskał dofinansowanie 85% wartości projektu.

więcej

RODO dla Oświaty

  Zintegrowana Platforma Informacyjna IKIS została opracowana, jako alternatywa dla zbędnych wydatków jakie placówki szkolne próbują wydawać w celu zapewnienia poprawnej pracy systemów IT, w tym systemów e-Dzienników. System stanowi rozwiązanie typu " włącz i używaj". Założenim przy jego tworzeniu było wyelminowanie konieczności posiadania etatowego informatyka szkoły i konieczności budowy sieci LAN.

 

więcej

 Systemy IT dla Oświaty

  W nowej perspektywie środków UE szczególny nacisk kladziony jest na wykorzystanie już istniejącego potencjału cyfryzacji życia na styku usług elektronicznych urząd-obywatel. Projekty dofinansowanie otrzymają projekty, ktorych przedmiotem realziacji będzie zapewnienie całego ciągu procesowego, który realziowac będzie w sposób cyfrowy załatwienie sprawy od początku do końca.

 

więcej

Dragon dla Oświaty

DRAGON – to elektroniczny system kontroli dostępu do wyznaczonych stref szkoły ( sala komputerowa, szatnie, zaplecze chemiczne itp/ połączony z RCP ( rejestracja czasu pracy ) pracowników administracyjnych i nauczycieli stanowi pierwszoplanowe narzędzie nadzoru kierownictwa placówki nad bezpieczeństwem na trenie szkoły. System oparty jest o technologie kart RFID.

więcej

RODO dla firm

Ministerstwo Edukacji wdrażając w życie założenia projektu Bezpieczna + zaczeło od porządkowania sprawy od dawna wymagajacej interwecji, a chodzi o poprawność zdefiniowania założeń i uszczegółowienia poprawnści realizacji wykorzystywanych w placówkach oświatowch systemów monitoringu wizyjnego.

 

więcej

Systemy IT dla firm

25 maja 2018 r. kończy się termin dostosowania przez przedsiębiorstwa , organizacje i jednostki publiczne przetwarzające dane osobowe swoich systemów informatycznych oraz rozwiązań organizacyjnych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO).
Niektóre podmioty zobowiązane do stosowania wymagań RODO zupełnie zapomniały o nadejściu końca okresu przejściowego. Przestaje istnieć
dotychczasowy regulator GIODO  i zostaje powołany Urząd Ochrony Danych Osobowych z prezesem na jego czele.
 

więcej

Usługi Outsourcingu dla firm

  Można powiedzieć, że dziennik tradycyjny, jaki znaliśmy od pokoleń w naszych szkołach przechodzi na zasłużoną emeryturę - bo znalazł godnego następcę. Cyfryzacja procesu ewidencji postępów w nauce i obecności uczniów podparta automatyzacją wszelich analiz i wyliczeń stanowi nie lada zachętę dla kolejnych dyrektorów szkół decyzujących się na to jrst tekst próbny dopasowania do zakresu działania to jrst tekst i poprawniśc działania edytpra tekstu pr 

 

więcej